Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2014

June 15 2012

jebałbym

April 21 2012

te óczucie gdy rodzice wyjebią z domu i będziesz ciągnąć fiuta za obiad w mekdonaldzie <mażyciel>
Reposted bybiesyfiodora biesyfiodora

April 19 2012

April 16 2012

April 01 2012

ja już się kurewdę nie odzywam słowem na zupie, bo zaaprobować czyjeś zdanie (kogoś kto moim zdaniem ma racje) i dezaprobować kogoś kto nie szanuje innych ludzi to od razu ryj. ja pierd
Reposted fromdice dice

March 27 2012

addendum: kuc zowie się IVARIEL SILVETH :___D

March 20 2012

@komercyjna, I'm unfollowing you. You're the most stupid, simple-minded person I've ever met on the Internet. And I read comments on gazeta.pl. You should stop commenting or talk to people, you just embarass yourself. Just close yourself in a room and lead your small life in your small brain. If I met you IRL, I would just punch you. But I can't, all I can do is write this comment and unfollow you.
Goodbye.
Reposted fromjoann joann

March 19 2012

a kim są ci the beatles?

March 05 2012

zapraszam serdecznie na polskie yahoo answers - zapytaj.onet.pl, dziewiczy ląd nieskalany klawiaturą internetowego trolla  :) 

January 22 2012

4730 1ab6
amen!
Reposted fromzbroo zbroo viamuccia muccia

January 21 2012

3645 5dff
Reposted fromneufrin neufrin viagruby gruby

January 12 2012

polaczki nie umio into angielski , thats why

December 01 2011

kretyńska wyliczanka #523637
umrzyj co

October 22 2011

coldplay - paulo coelho of music.

October 13 2011

są dość obnażone na tych zdjęciach, przyznasz

October 03 2011

co to kurwa, koeljo czy brun126?
Szakira >>>>> brudy masturbujące się na gitarach

September 02 2011

8671 cefe 500
NIE MUF TAK ORZEŁKU

August 31 2011

na szczescie kurwinki na koloniach i miał kto list podpisywać, he he he
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl